Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs. Skabt af jobsearch.dk

Vagtplanlægger til Kirurgisk Afdeling

Sekretær i Sydjylland


Vi søger en vagtplanlægger med sundhedsfaglig baggrund til et længerevarende vikariat i Kirurgisk Afdeling. Stillingen referer til afsnitsledelsen. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober eller efter aftale.

I Kirurgisk Afdeling udredes og behandles patienter med kirurgiske gastrointestinale lidelser samt bryst- og plastikkirurgiske patienter.

Vagtplanlæggerens hovedopgave er vagtplanlægning samt lønregistrering for sekretærer, læger og plejepersonale efter aftale og i samarbejde med afsnittets øvrige to vagtplanlæggere. Dette sker i et tæt samarbejde med afsnittets ledere og medarbejdere. Samtidig sikres afvikling af normtid, ferie, afspadsering, omsorgsdage m.m. samt dækning af vagter ved f.eks. langtidsfravær.

Funktionen som vagtplanlægger anslås at svare til ca. 28 timer per uge, og de resterende timer vil gå med såvel administrative som patientrelaterede opgaver.

Der henvises i øvrigt til stillingsbeskrivelsen.

Vi tilbyder relevant uddannelse i forbindelse med stillingen. I stillingen er der gode muligheder for sparring med afdelingens to vagtplanlæggere samt andre vagtplanlæggere på Sygehus Sønderjylland.

Vi forestiller os, at du har erfaring med planlægning, men ikke nødvendigvis vagtplanlægning. Du er i stand til at arbejde selvstændigt og har overblik. Din organisatoriske forståelse gør dig i stand til at tænke i helheder og sammenhænge samt planlægge indenfor givne rammer. Di...

Vil du udbyde et sekretærjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.