Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs. Skabt af jobsearch.dk

Administrativ medarbejder til fællessekretariat i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sekretær i København

Vil du være vores nye kollega i fællessekretariatet i Center for Straffuldbyrdelse? Så er muligheden her nu.

Vi søger en dygtig og energisk administrative medarbejder med tiltrædelse 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Fællessekretariatet løser administrative opgaver for enhederne i Center for Straffuldbyrdelse: Koncern Klientsagsbehandling, Koncern Jura, Koncern Resocialisering, Koncern Sikkerhed og Koncern Ungekriminalforsorgen. Du vil komme til at arbejde i et team bestående af 5 administrative medarbejdere og en enhedsleder.

Arbejdsopgaverne
Dine opgaver vil bestå af en bred vifte af administrative opgaver, der skal være med til at understøtte opgaveløsningen i Center for Straffuldbyrdelse.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

  • registrering og journalisering af ind- og udgående post i specialsystemer og Workzone
  • indledende sagsbehandling, herunder opstart af diverse klagesager og indhentning af oplysninger til brug for sagsbehandlingen
  • varetagelse af opgaver i domstolenes sagsportal, herunder oprettelse af sager og opfølgning
  • indgå i en daglig vagttelefonordning
  • koordinering af og opfølgning på tværgående opgaver
  • opdatering af standarder og tjeklister m.v.
  • bistå ledelsen i centeret med diverse praktiske og administrative opgaver, herunder mødeforberedelse m.v.

Som et led i ovenstående vil du komme ti...

Vil du udbyde et sekretærjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.