Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs. Skabt af jobsearch.dk

Center for Familie, Administration og Økonomi, søger 1 administrativ assistent

Sekretær i Nordjylland

Center for Familie, Administration og Økonomi, søger 1 administrativ assistent

Vi søger en engageret, ansvarsbevidst og fleksibel medarbejder til varetagelse af administrative opgaver.
Der er tale om en fast stilling i Administrationen på Sæby Rådhus. Stillingen er på 37 timer ugentligt.
Vi forventer, at ansøgeren kan tiltræde 1. oktober 2020.
Center for Familie tager sig af såvel den forebyggende indsats, som indsatsen målrettet børn og familier med særlige behov. Center for Familie er organiseret i tværfaglige distriktsteams, der understøtter dagtilbud og skole. Organiseringen kaldes i Frederikshavn Kommune for ”Bæredygtigt Børneområde”.

Administration & Økonomi løser en lang række administrative og økonomiske opgaver for alle faggrupper i Center for Familie, eks. PPR, Sundhedsplejen, myndighed og udfører-enhederne: Døgncenter Granly, Krisecenteret, Bohjemmestøtte, Støttekontaktpersonkorpset, SSP, Skansen og Familiehuset samt den kommunale Tandpleje.

Opgaver:
Opgaver tilknyttet denne stilling er blandt andet: telefon- og borgerbetjening, personaleadministration, postfordeling, skriftlige opgaver, praktiske adhoc-opgaver, ligesom der kan være økonomiopgaver i et mindre omfang.

Din faglig profil:

  • Du er uddannet kontorassistent og har kommunal erfaring som administrativ assistent eller har lignende relevante kompetencer
  • Du har flair for IT og s...

Vil du udbyde et sekretærjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.