Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs. Skabt af jobsearch.dk

Chefsekretær til økonomifunktion

Sekretær i København

Som chefsekretær i økonomifunktionen bliver du en del af en afdeling på ca. 50 medarbejdere som bistår virksomheden med at udvikle økonomistyringen og sikre pålidelig, effektiv og rettidig information til ledelse, bestyrelse og ejerkreds.

Dine arbejdsopgaver bliver at:

 • Styre mødekalender, telefonhenvendelser og korrespondance med ledelsen
 • Yde sekretærbistand ved møder (mødeindkaldelser, lokaleadministration, referater mv.)
 • Håndtere administrative opgaver i forhold til selskabernes bestyrelser
 • Forberede bestyrelsesmateriale og materiale til generalforsamlinger, herunder opstilling af præsentationer
 • Planlægge årshjul for økonomifunktionen og bestyrelsesmøder
 • Organiser seminarer, arrangementer og kurser
 • Yde administrativ hjælp ved ansættelser og fratrædelser
 • Udarbejde og opdatere afdelingens sider på intranettet
 • Administrere indkøbsordre
 • Assistere med praktiske forhold omkring ekstern revision
 • Opdatere vores målstyringstavle
 • Planlægge udarbejdelse af HOFORs årsrapport, herunder korrekturlæsning samt kontakt til kommunikationsafdeling og grafiker
 • Bistå ved ad hoc opgaver for øvrige ledere i økonomifunktionen

Da arbejdsopgaverne dækker hele økonomiområdet, og også berører HOFORs direktion og bestyrelse, vil du have en central rolle i økonomifunktionen. Dermed vil du have en stor berøringsflade både inden- og udenfor ...

Vil du udbyde et sekretærjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.