Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs. Skabt af jobsearch.dk

To administrative medarbejdere til udarbejdelse af personundersøgelser - KIF Holstebro

Sekretær i Vestjylland

Er du selvstændig og fleksibel? Kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? – og har du lyst til at være en del af hverdagen i en dynamisk afdeling med fokus på et højt fagligt niveau?

Dine opgaver

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser om klientens personlige og sociale forhold forud for et retsmøde. Formålet med personundersøgelsen er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af straffen eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Derudover bliver personundersøgelsen anvendt af Kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde.
Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Personundersøgeren udfører et struktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interviewredskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du?

Du har en baggrund som administrativ medarbejder fra eksempelvis psykiatri, politi eller beslægtede arbejdsområder, hvor du har haft direkte kontakt med borgere. I arbejdet er det vigtigt, at du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på kort tid med klie...

Vil du udbyde et sekretærjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.