Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Sekretariatsleder (AC) til Områdekontoret i Hobro

Sekretær i Nordjylland

Har du lyst til at drive en proces med det formål at styrke områdets tværgående sagsbehandling og koordinering? Er du en dygtig personaleleder – eller er klar til at blive det? Trives du i en rolle som tovholder helt centralt i organisationen og tæt på den øverste ledelse? Så er du måske vores nye lederkollega.

Som sekretariatsleder på Områdekontoret i Hobro bliver du, med reference til områdechefen for HR og Ledelsessekretariatet, ansvarlig for et mindre team, der understøtter Områdekontorets dagligdag og chefgruppens arbejde i understøttelsen af institutionerne i hele kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Den daglige ledelse af sekretariatets 3 medarbejdere
  • Varetagelse af funktionen som leder af områdets DIS-projekt (Data- og Informationssikkerhed)
  • Tværgående koordinering og ledelsesunderstøttelse
  • Proces- og projektledelse
  • Mødeforberedelse i forbindelse med områdeledelsesmøder og udvalgsmøder
  • Akademisk sagsbehandling samt udarbejdelse af høringssvar og sagsfremstillinger

Hvem er du

Du skal som vores nye sekretariatsleder kunne understøtte medarbejderne i deres faglighed og løbende udvikling og tage ansvaret for løsning af kerneopgaven. Du skal være optaget af at sikre effektivitet, et højt serviceniveau, faktabaserede beslutningsprocesser og kvalitet i opgaveløsningen.

...