Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Vagtplanlægger til Kriminalforsorgen Sjællands tjenestetidsenhed

Sekretær i Storkøbenhavn

Kriminalforsorgen Sjællands tjenestetidsenhed søger vagtplanlægger. kriminalforsorgen Sjælland har samlet tjenestetidstilrettelæggelsen for områdets institutioner i en enhed. Samlingen af tjenestetidsadministrationen er sket i lyset af kriminalforsorgens generelle behov for optimal styring af personaleressourcer, at skabe ensartede arbejdsgange i tjenestetidsstyringen og at skabe transparens i forhold til den samlede tjenesteplanlægning.

Tjenestetidsenheden er ansvarlig for områdets tjenestetidstilrettelæggelse, herunder udfærdigelsen af tjeneste- og ferieplaner og den daglige akutte postbesættelse for fængselsbetjente, samt opfølgning på tjenesteplanerne og registrering af de civile medarbejderes tjenestetid.

De primære arbejdsopgaver vil blandt andet være

  • Daglig og akut postbesættelse i fængsler og arresthuse i samarbejde med den lokale ledelse
  • Kontakt til medarbejderne i forhold til dækning og ændring af vagter
  • Sikre overholdelse af arbejdstidsregler
  • Langtidsplanlægning, herunder udarbejdelse af ferieplaner
  • Afholdelse af planlægningsmøder med institutionerne
  • Registrering møde- og gå tidspunkter, fravær og forbrug af timer i forskellige systemer
  • Afregning og håndtering af ferie og SF-dage

Vi søger en medarbejder, der

  • Har flair for planlægning og vejledning, og som med en naturlig grundighed får tjenestepla...