Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Sundhedssekretær til Kriminalforsorgen Syddanmarks sundhedsenhed

Sekretær på Fyn

Vi mangler endnu en Sundhedssekretær i Sundhedsenheden, Kriminalforsorgen Syddanmark

Etableringen af en ny Sundhedsenhed under Kriminalforsorgen Syddanmark er i fuld gang. Derfor søges endnu en sekretær i en kombineret funktion som læge/sygepleje- og sundhedsservice sekretær, da der vil være opgaver inden for alle funktionsområder i dagligdagen.

Stillingen er på 20-25 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 16.00 med opstart d. 1.7.2021 – Vi venter gerne på den rette kandidat. Der vil være mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Om enheden
Sundhedsenheden, Kriminalforsorgen Syddanmark er en nyoprettet enhed, der har det faglige og personalemæssige ansvar for sundhedsbetjeningen af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner i Område Syddanmark. Området dækker 14 matrikler, der dækker over arrester, åbne og lukkede fængsler og ca. 1300 indsatte. Enheden varetager sundhedsbetjeningen af de indsatte svarende til primærsektoren. Ved behov henvises til videre udredning og behandling i det sekundære sundhedsvæsen.

Sundhedsenhedens ledelse består af en overlæge og en oversygeplejerske, der har det faglige og personalemæssige ansvar for sundhedsbetjeningen af de indsatte. Der er på de enkelte matrikler ansat sygeplejersker, og der er i sundhedsenheden ansat to afdelingslæger, der i fællesskab varetager den daglige sundhedsbetjening af de indsatte. Sundhedsbetjeningen s...