Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Er du vores nye studentermedhjælp/ blæksprutte?

Sekretær i Storkøbenhavn

Staben i Børne- og Ungerådgivningscenter i Høje-Taastrup Kommune (BURC) søger en imødekommende, struktureret og fagligt dygtig student, som har mod på en bred vifte af opgaver og er vant til at tage ansvar og være proaktiv i opgaveløsningen.
Vi forstiller os, at du læser fx samfundsvidenskab, psykologi el.lign. og er i gang med din kandidatoverbygning.

Om stillingen:
Stillingen er på 10 timer om ugen og er som udgangspunkt tidsbegrænset til 1/7 2022.
Du har formelt set reference til centerchefen for Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC), men i det daglige vil du ofte få dine opgaver og faglig sparring af konsulenterne i Staben.

Dine hovedopgaver og ansvar:
Den første opgave, du kommer til at løse, er at være koordinator på et samarbejdsprojekt mellem kommunen og Mødrehjælpen. Projektet handler om at afprøve et naturterapeutisk gruppeforløb for voldsudsatte børn. Målet med forløbet er at mindske børnenes psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger af volden. Du vil skulle understøtte projektet gennem bl.a.

  • Løbende koordinering med Mødrehjælpen
  • Formidling af informationsmateriale om projektet til Familieafdelingen samt familierne
  • Screening af mulige deltagere til projektet
  • Koordinering med Familieafdelingen og familierne ift. deltagelse
  • Koordinering med Familieafdelingen og familierne ift. evt. opfølgning/opsamling
  • Dokumentation af o...