Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Juridisk sagsbehandler til Helhedsorienteret Kontrol

Sekretær i Nordsjælland

Kan du agere juridisk sparringspartner?
I Helhedsorienteret Kontrol er vores kerneopgave kontrol af udbetalinger på ydelsesområderne: Folkepension, Førtidspension, Barselsdagpenge, Boligstøtte og Familieydelser.

I øjeblikket er vi på udkig efter en handlekraftig kollega. Dig, der vil bidrage til vores målrettede sagsbehandling og registersamkøring, hvor vi forebygger, undersøger og afdækker de forhold, som medfører en uretmæssig udbetaling af ydelser. I jobbet bliver det dig, der:

  • udleder essensen af det komplicerede
  • træffer afgørelser i sager, som du og dine kolleger i fællesskab har indhentet og behandlet oplysninger i
  • fungerer som sparringspartner, når det drejer sig om juridiske spørgsmål vedrørende god og saglig sagsbehandling af høj kvalitet.

Har du erfaring med myndighedsafgørelser?
Måske er du uddannet cand.jur./cand.merc.jur., men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du kan dit juridiske håndværk og har erfaring med juridisk sagsbehandling.

Du har tidligere skrevet partshøringer og truffet velbegrundede afgørelser og har kendskab til og interesse for forvaltningsret, god sagsbehandlingsskik, retssikkerhedsloven og persondataforordningen.

Du formår at skrive kort, klart og præcist. Du er god til at samarbejde. Du er lærenem og drevet af at følge dine opgaver til dørs.

Vil du være med til at sikre korrekte udbetal...