Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sekretær på Sydsjælland

Vil du skabe forandringer for børn og familier i udsatte positioner, og brænder du for myndighedsarbejdet på det specialiserede børneområde?

Vi søger en faglig engageret sagsbehandler, der sammen med os vil skabe de bedste muligheder for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-14 år. I Børn og Familie arbejder vi med afsæt i en forebyggende praksis og ud fra en løsningsfokuseret tilgang. Vi har fokus på kvalitet og systematik i sagsbehandlingen samt samarbejdet med borgerne.

Børn og Familie har fælles ledelse med udførerområdet for at sikre et stærkt samarbejde om indsatserne. Derudover har vi et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og vores Ungecenter.

Bliv en del af et fagligt fællesskab
Du bliver en del af myndighedsafsnittet i Børn og Familie, hvor du får 19 dygtige og dedikerede sagsbehandlere og en faglig koordinator som dine nærmeste kollegaer. Vi er optaget af faglig udvikling samt at understøtte hinanden i opgaveløsningen og sikre faglig sparring i hverdagen.

Dine arbejdsopgaver:

  • Myndighedssagsbehandler med egen sagsstamme
  • Udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner
  • Iværksætte foranstaltninger (SEL § 52 m.fl.)
  • Foretage løbende opfølgninger
  • Koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet/den unge og familien
  • Sikre tidlige og tværfaglige indsatser med inddragelse af alm...