Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sekretær på Midt-og Vestsjælland

Vores afsnit:

Vores afsnit behandler og plejer apopleksi patienter i fase 2 og består af et tværfagligt team af engagerede læger, sygeplejersker, SSA, ergo- og fysioterapeuter, logopæder og neuropsykologer der sammen arbejder målrettet på at få patienterne tilbage til den så normale hverdage som muligt.

Som social- og sundhedsassistent varetager du totalplejen til en gruppe patienter hvilket vil sige at du også går stuegang og er med til at deltage i planmøder samt udskrivningssamtaler, samt du står også for kontakten ud til primær sektor.

Det er dog ikke et krav at du kan alt dette da vi står parate til at lære dig det gennem en grundig introduktion, hvor du får muligheder for at følges med plejepersonalet og terapeuter den første tid.

Små dagligdags gøremål for patienten kan kræve hård træning, og der skal planlægning og koordinering til, men også en høj grad af empati og faglighed. Derfor får du mulighed for at bruge alle dine kompetencer som SSA.

Afsnittet modtager hovedsagelig modtager vores patienter fra Roskilde Sygehus afsnit N80, hvor de ligger i det akutte forløb inden overflytning.

Der er dagligt terapeuter på afdelingen til tværfaglig sparring, og vi har et meget tæt samarbejde med henblik på at skabe et godt forløb for patienten og et godt arbejdsmiljø på tværs af fag. Vi afholder tværfaglige møder 2 gange ugentlig, hvor alle faggrupper gennemgår deres patienter.

Vi er en bl...