Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Leder til sekretariatet og pladsanvisningen i Dagtilbud og Undervisning

Sekretær i Vestjylland

Leder til sekretariatet og pladsanvisningen i Dagtilbud og Undervisning

Dagtilbud og Undervisning søger en afdelingsleder med tiltrædelse den 1. januar 2022. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Dagtilbud og Undervisning beskæftiger sig med dagpleje, dagtilbud, skoler, ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ringkøbing- Skjern Kommune.

Afdelingslederen af sekretariatet og pladsanvisningen refererer til Fagchefen for Dagtilbud og Undervisning med tjenestested på Servicecenter Videbæk.

I pladsanvisningen og sekretariatet er der p.t. 10 medarbejdere, og det forventes, at omtrent halvdelen af afdelingslederens tid vil gå med ledelse af medarbejderne og opgaverne heri. Dertil vil den anden halvdel af tiden skulle anvendes på at løse egne opgaver, hvor en betydelig juridisk ekspertise er nødvendig. Der er tale om arbejdet med klagesager, GDPR, databehandleraftaler med mere.

Du indgår i Dagtilbud og Undervisnings lederteam sammen med fagchefen, tre distriktsledere og lederen af det specialiserede område. Dertil er der naturligvis tætte samarbejdsrelationer til dagplejen, dagtilbud, skoler og den øvrige administration i Dagtilbud og Undervisning foruden interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du har et administrativt og økonomisk ansvar for afgrænsede områder, og du vil komme til at udarbejde dagsordenspunkter til politiske udvalg.

Kvalifikationsprofil

Nødvendige f...