Sekretærjobs.dk

Find sekretærjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sekretær i Nordsjælland

– Team Længerevarende

Vil du være med til at gøre en forskel for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer i Hillerød Kommune?
Vi søger en kollega til Socialfaglig Enhed, hvor vi er 18 fagligt dygtige medarbejdere, der tilsammen løser opgaver på tværs af handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte.

I Socialfaglig Enhed ønsker vi at sikre, at borgerne får det tilbud, der matcher deres behov og samtidig have øje for, at anvende ressourcerne bedst muligt. For at sikre bedst mulig dybde i den faglige tilgang, er vi inddelt i tre teams; Team Modtager, Team Midlertidig og Team Længerevarende. De tre teams har hver sin hovedopgave, samtidig med at vi altid samarbejder på tværs, når det giver mening for borgeren.

Sektionen har tilknyttet en faglig leder og refererer til en sektionsleder.

Team Længerevarende


Den kollega vi søger, er til Team Længerevarende. Dette team arbejder med borgere der i overvejende grad bor i længerevarende botilbud rundt om i landet, og hvor funktionsnedsættelsen er i en grad der bevirker, at borgeren skal have en længerevarende indsats i forhold til serviceloven.
Beskyttet beskæftigelse, klubtilbud og aflastning, er også ydelser der bevilliges i dette team.

Ud over den beskrevne målgruppe, arbejder teamet også med borgere der har en BPA-ordning jævnfør servicelovens § 96 samt varetager sagsbehandlingen om merudgifter jævnfør s...